Haruna Sato photo exhibition 「since I was 25 plus+」

Shinjuku Golden Gai -  Bar KODOJI

3/16(Thu.)〜3/31(Fri.)

Mon./Tue./Fri. 19:00〜24:00

Wed./Thu. 19:00〜23:00

Sat. 19:00〜22:00

close on Sunday